ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Comissió d'Avaluació de Titulacions (CET)

La Comissió d'Avaluació de Titulacions (CET) és l'òrgan tècnic de l'AQUIB responsable dels processos de seguiment i de renovació de l'acreditació dels ensenyaments universitaris oficials.

El seu funcionament es regeix per la Guia d'Avaluació Externa: L'avaluació per la Comissió d'Avaluació de Titulacions. La CET es divideix en 2 subcomissions:


Subcomissió d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques

Presidenta

Trinidad Barrera López (Arts i Humanitats)

Vocals acadèmics y acadèmiques (Arts i Humanitats)

Olga Fernández Soriano

Tomás Antonio Mantecón Movellán

Vocals acadèmics i acadèmiques (Ciències Sociales i Jurídiques)

Fuensanta Hernández Pina

Amalia Morales Villena

Andreu Olesti Rayo

Jordi Suriñach Caralt

Vocal estudiant

María Jesús Blanco Sánchez (Universidad de Pablo de Olavide).

Vocal qualitat

Amparo Chirivella Ramón (Universitat de València).

Vocal professional

Miguel Albertí Amengual (Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears).

Secretari

Juan Carlos García Reyes (AQUIB).


Subcomissió de Ciències

Presidenta

Carmen Fenoll Comes (Ciències)

Vocals acadèmics i acadèmiques (Ciències)

Francesc Marques Truyol

Vacant

Vocals acadèmics i acadèmiques (Ciències de la Salut)

María del Carmen Carda Batalla

José Miguel Fernández Dols

Vocals acadèmics i académiques (Enginyeria i Arquitectura)

Maria José Escalona Cuaresma

Dolores C. Pérez Marín

Vocal estudiant

José Carlos Pulido Pascual (Universidad Carlos III de Madrid)

Vocal qualitat

Santiago Roca Martín (Universitat Politècnica de Catalunya)

Vocal professional

Agustí Vergés Aguiló (Colegio Oficial de Químicos de las Illes Balears).

Secretari

Juan Carlos García Reyes (AQUIB).

Banner Actividades
Banner Final