ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Comissió d'Avaluació de Titulacions (CET)

La Comissió d'Avaluació de Titulacions (CAT) és l'òrgan tècnic de l'AQUIB responsable dels processos de seguiment i de renovació de l'acreditació dels ensenyaments universitaris oficials. Les guies d'avaluació extern a regeixen els criteris del procés d'avaluació que la CAT porta a terme. Així mateix, les seves funcions i nomenament es regulen amb el Reglament de nomenament de la CAT i dels Panels de l'AQUIB. Tal com s'hi estableix, la CAT es divideix en dues subcomissions:

Subcomissió d'Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques

 1. Presidenta Trinidad Barrera López (Arts i Humanitats)
 2. Vocals acadèmics/es (Arts i Humanitats) Olga Fernández Soriano i Tomás Antonio Mantecón Movellán
 3. Vocals acadèmics/es (Ciències Socials i Jurídiques) Fuensanta Hernández Pina, Amalia Morales Villena, Andreu Olesti Rayo i Jordi Suriñach Caralt
 4. Vocal estudiant María Jesús Blanco Sánchez
 5. Vocal de qualitat Amparo Chirivella Ramón
 6. Vocal professional Miguel Albertí Amengual
 7. Secretari: Juan Carlos García Reyes (AQUIB)

Subcomissió de Ciències, Ciències de la Salut, Enginyeria i Arquitectura

 1. Presidenta: Carmen Fenoll Comes (Ciències)
 2. Vocals acadèmics/es (Ciències) Francesc Marques Truyol
 3. Vocals acadèmics/es (Ciències de la Salut) María del Carmen Carda Batalla i José Joaquín Mira Solves
 4. Vocals acadèmics/es (Enginyeria i Arquitectura) María José Escalona Cuaresma i Dolores C. Pérez Marín
 5. Vocal estudiant José Carlos Pulido Pascual
 6. Vocal de qualitat Santiago Roca Martín
 7. Vocal professional Agustí Vergés Aguiló
 8. Secretari: Juan Carlos García Reyes (AQUIB)
Banner Actividades
Banner Final