ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Activitat internacional

L'AQUIB es compromet a complir els estàndards internacionals de qualitat, que són un dels fonaments essencials de les activitats de l'Agència. A més, l'AQUIB participa activament en diferents grups de treball i assisteix a sessions de formació i esdeveniments de divulgació de coneixement.

L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) va néixer amb l'objectiu d'unificar els sistemes d'educació superior dels països membres de la UE. El projecte va ser promogut per la majoria dels països europeus i entre les seves principals mesures es troben:

 • Establir un sistema d'ensenyament estructurat en 3 cicles: grau, màster i doctorat.
 • Establir un sistema de crèdits comú, Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS), i un sistema homogeni de qualificacions dins de la UE.
 • Facilitar la circulació d'estudiants, investigadors, professors i personal administratiu.
 • Fomentar els programes de mobilitat i plans de formació conjunts.
 • Canviar metodologies docents per a enfocar-les a l'aprenentatge basat en competències i educació permanent (lifelong learning). 

Els Estàndards i Directrius per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Espai Europeu (ESG) són el marc per a l'assegurament de la qualitat en l'educació superior. Alinear l'assegurament de la qualitat amb els ESG és un dels compromisos clau de Bolonya, ja que proporcionen la base per a augmentar la confiança i reconeixement entre sistemes d'educació superior dels diferents països.

La seva última revisió és de 2015 i estan disponibles en la web d'ENQA, traduïts al català per AQU Catalunya.

L'Associació Europea per a la Garantia de la Qualitat de l'Educació superior (ENQA) té com a missió promoure el desenvolupament de la garantia de qualitat en l'educació superior. Representa internacionalment a les agències de garantia de qualitat dels estats membres de l'EEES i comparteix informació, serveis i experiència per a desenvolupar, compartir i fomentar les bones pràctiques en el camp de la qualitat.

L'AQUIB està afiliada a ENQA des de 2008, afiliació renovada en 2021; el següent pas és aconseguir ser admesa com a membre de ple dret. Per a això l'Agència ha de sotmetre's a una avaluació externa sobre el compliment dels ESG i certificar el seu compromís amb la qualitat, transparència, consistència, independència, bones pràctiques i realització adequada dels seus procediments d'avaluació i resta d'activitats.

Amb l'objectiu de dotar de més transparència a la qualitat en l'educació superior europea, l'any 2008 es va crear el Registre Europeu d'Agències de Qualitat (EQAR). Els seus fundadors van ser ENQA, ESU (European Student Union), la EUA (European University Association) i EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education). Les agències incloses en el registre han demostrat complir substancialment amb els ESG a través d'una avaluació externa.

En el marc legislatiu actual, segons el Reial decret 822/2021 del 28 de setembre, les agències de qualitat universitària espanyoles han d'estar incloses en aquest registre abans d'octubre de 2025. L'AQUIB planeja estar inscrita al juny 2022, una vegada superades les avaluacions externes pertinents.

Amb l'objectiu d'ampliar coneixements, establir una xarxa de relacions amb altres grups d'interès, i de compartir bones pràctiques, l'AQUIB col·labora amb diferents projectes i grups de treball.

 • Integritat acadèmica

  L'AQUIB és membre de la Global Academic Integrity Network (GAIN) des de la seva constitució el passat 18 d'octubre de 2022. Fundat per l'Agència de Qualitat d'Irlanda (QQI) i l'Agència de Qualitat Australiana (TEQSA), GAIN és un consorci global d'agències d'educació i integritat que té com a objectiu lluitar contra l'increment del frau acadèmic.

  GAIN compartirà experiències, recursos i bones pràctiques amb l'objectiu de desenvolupar legislació i contextos que penalitzin l'oferir i promoure serveis de frau acadèmic.

  Per a més informació es pot consultar la seva pàgina web: globalacademicintegrity.network

 1. 8th ENQA Members’ Forum (Saragossa, 19-20 abril 2018)
 2. ENQA Seminar for agencies preparing for an initial external review (Riga, 27-28 setembre 2018)
 3. ENQA Agency Reviews’ seminar for agencies planning to undergo a review in 2022-2023 (Colònia, 31 maig i 1r juny 2022)
 4. Visita d'ACQAHE de Montenegro (26 juliol 2022)
 5. Reunió conjunta amb REACU i el Board d'ENQA (Saragossa, 21 setembre 2022)
 6. ENQA general assembly (Estocolm, 26-28 octubre 2022)
 7. SEQA-ESG closing webinar (En línia, 23 novembre 2022)
 8. ENQA General Assembly en Dublin (Dublin, 25-27 octubre 2023)
 9. 2023 European Quality Assurance Forum (Aveiro, 23-25 novembre 2023)
 10. CoARA's National Chapter Spain (Madrid, 9 febrer, 2024)
Banner Actividades
Banner Final