ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Anàlisis temàtiques

Les transformacions i necessitats del nostre futur tenen una especial rellevància per al sistema universitari de les Illes Balears. La prospectiva del camp de l'educació superior és una tasca essencial per a l'AQUIB: permet progressar i anticipar les situacions dels agents implicats amb l'objectiu de la millora contínua per a aconseguir la major capacitat d'innovació, desenvolupament i promoció del talent.

L'AQUIB disposa de la capacitat per a la realització, assessoria i suport d'estudis i treballs de prospectiva en l'educació superior. Els requeriments futurs de l'educació superior sobre coneixements, ocupabilitat, formació contínua i requeriments socials i econòmics ens obliguen a pensar i realitzar estudis qualitatius i quantitatius que permetin sostenir polítiques públiques i iniciatives privades al servei de la societat.

Les análisis temàtiques elaborades per l'AQUIB segueixen el Protocol per l'elaboració d'anàlisis temàtiques aprovat per la Comissió Assessora el 15 de desembre de 2023.

L'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) i la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), en l'exercici de les seves respectives atribucions relacionades amb la prospecció dels sistemes universitaris que supervisen, han atorgat finançament per a elaborar l'estudi Determinants de l'abandonament universitari en els arxipèlags espanyols en comparació amb la resta d'Espanya.

Aquest projecte de recerca aborda la problemàtica de l'abandonament i investiga el rendiment acadèmic en l'àmbit universitari en el territori espanyol. Específicament, es proposa analitzar aquesta problemàtica mitjançant la comparació d'estudiants procedents dels arxipèlags espanyols amb aquells que provenen de la resta d'Espanya.

És important destacar que la realització d'aquest estudi s'ha dut a terme amb total independència i autonomia per part de la investigadora principal, la Sra. María Fernández Mellizo-Soto. En conseqüència, les opinions i conclusions expressades en aquest estudi no necessàriament reflecteixen la posició o criteri d'AQUIB i ACCUEE.


Banner Actividades
Banner Final