ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

R+D+I

Els programes d'avaluació de la Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I) se centren en assolir l'excel·lència de les activitats de recerca científica, desenvolupament i innovació tecnològica dins de les universitats i els centres de recerca. L'AQUIB col·labora en l'avaluació de diverses convocatòries d'R+D+I i en realitza el procés a partir de metodologies i estàndards de qualitat internacionals. Això es du a terme amb la participació de persones avaluadores externes independents, amb experiència en el camp científic pertinent i amb plena imparcialitat. Aquestes avaluen d'acord amb els criteris establerts per l'entitat convocant de les ajudes i els principis i estàndards generals d'avaluació, en què s'inclouen els principis d'especialització, experiència, independència i objectivitat.

Dins de les principals actuacions de l'AQUIB, destaquen les avaluacions següents:

 1. Avaluació de projectes d'investigació R+D+I.
 2. Avaluació de projectes de promoció del talent i la seva ocupabilitat a R+D+I.

D'altra banda, l'AQUIB es posa a disposició per altres accions d'avaluació i prospectiva del sistema educatiu superior de les Illes Balears.


 • Avaluació de carrera investigadora
  • Predoctorals. Les ajudes tenen com a objecte la formació de doctors mitjançant el finançament de contractes laborals, sota la modalitat de contracte predoctoral, a fi que investigadors en formació realitzin una tesi doctoral.
  • Postdoctorals. Les ajudes tenen com a objectiu fomentar la contractació laboral, per part d'organismes de recerca o centres de R+D, d'investigadors en possessió del grau de doctor per un període temporal a fi de que els mateixos completin la seva formació investigadora postdoctoral en centres de R+D diferents a aquells en els quals van realitzar la seva formació predoctoral o també en el desenvolupament de processos d'estabilització.
 • Avaluació de projectes de recerca R+D+I

  L’AQUIB treballa activament en l'avaluació de diverses convocatòries d'ajudes a l'activitat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I). A vegades aquesta tasca es realitza des de l'Agència amb l'assistència activa d'altres agents de referència en la promoció i avaluació de l'activitat de l'àmbit de la R+D+I.

  D'aquesta manera, l’AQUIB realitza aquesta funció principalment per a agents de recerca de les Illes Balears, però també amb l'opció de realitzar-los a nivell nacional i internacional. 

  El procés d'avaluació es realitza d'acord amb els criteris i seguint les instruccions i requisits continguts en les convocatòries d'ajudes i subvencions de finançament de la recerca de què es tracti en cada cas. Ateses les bases d'aquestes convocatòries es classifiquen per àrees de coneixement, per a ser remeses a les persones expertes que ho avaluen.  

  AQUIB duu a terme les avaluacions de propostes presentades a convocatòries de R+D+I sota els estàndards de qualitat i metodologies nacionals i internacionals més rigorosos. D'aquesta manera, la nostra Agència disposa de la col·laboració externa de personal acadèmic i investigador especialitzats que coordinen o escometen les avaluacions sota els principis i estàndards generals d'avaluació, amb especial atenció als principis d'imparcialitat, experiència, especialització, objectivitat i independència.

Històric de les avaluacions que l'AQUIB ha fet

2023

 1. Predoctorals FPU. Direcció General de Política Universitària i Recerca (Govern Balear)
 2. Ajuts de Recerca. Institut Menorquí d’Estudis (IME)
 3. Projectes transformadors i d’impacte de recerca i innovació en salut. Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut (Govern Balear)

2022

 1. Predoctorals FPU. Direcció General de Política Universitària i Recerca (Govern Balear)
 2. Postdoctorals. Direcció General de Política Universitària i Recerca (Govern Balear)
 3. Predoctorals FPI. Direcció General de Política Universitària i Recerca (Govern Balear)
 4. Projectes de Recerca Intramurals (Impetus, Synergia i Primus). Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)
 5. Ajuts de Recerca. Institut Menorquí d’Estudis (IME)
 6. Projectes transformadors i d’impacte de recerca i innovació en salut. Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació de la Conselleria de Salut. (Govern Balear)

2021

 1. Postdoctorals. Direcció General de Política Universitària i Recerca (Govern Balear)
 2. Predoctorals FPI. Direcció General de Política Universitària i Recerca (Govern Balear)
 3. Postdoctorals. Universitat de les Illes Balears (UIB)
 4. Projectes de recerca. Direcció General de Política Universitària i Recerca (Govern Balear)
 5. Projectes de Recerca. Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (Govern Balear)

2020

 1. Postdoctorals. Direcció General d’Investigació (Govern Balear)
 2. Predoctorals FPI. Direcció General d’Investigació (Govern Balear)

2019

 1. Postdoctorals. Universitat de les Illes Balears (UIB)
 2. Projectes de Recerca. Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)

2018

 1. Projectes de Recerca. Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)
 2. Grups de Recerca Ensenyaments Artístics Superiors. Direcció General de Política Universitària i Ensenyament Superior (Govern Balear)

2017

 1. Grups de Recerca Ensenyaments Artístics Superiors. Direcció General de Política Universitària i Ensenyament Superior (Govern Balear)
 2. Projectes de Recerca. Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IDISBA)
 3. Projectes de recerca. Universitat de les Illes Balears (UIB)
 4. Postdoctorals. Universitat de les Illes Balears (UIB)

2016

 1. Postdoctorals. Universitat de les Illes Balears (UIB)
 2. Postdoctorals. Direcció General d'Innovació i Recerca (Govern Balear)

2015

 1. Predoctorals. Direcció General d'Innovació i Recerca (Govern Balear)
 2. Postdoctorals. Universitat de les Illes Balears (UIB)

2014

 1. Predoctorals. Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (Govern Balear)
 2. Postdoctorals. Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (Govern Balear)

2013

 1. Predoctorals. Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (Govern Balear)
 2. Postdoctorals. Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (Govern Balear)

2012

 1. Predoctorals. Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement (Govern Balear)
Banner Actividades
Banner Final