ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Col·labora amb nosaltres

El Banc d'Avaluadors de l'AQUIB és una base de dades que té l'objectiu de ser un pilar fonamental dels diferents processos d'avaluació que l'Agència té encomanats, a més de contribuir a la millora d'aquests processos.

L'AQUIB disposa d'un ampli planter de persones avaluadores amb diferents perfils per dur a terme els processos d'avaluació dels diferents programes, tant per als seus comitès, com per als seus panells d'avaluació. Comprèn un ventall de persones que, amb la seva experiència i coneixement, ajuden a mantenir i optimitzar la qualitat dels processos d'avaluació que realitza l'Agència.

L'AQUIB selecciona a les persones avaluadores (experts i expertes de l'àmbit acadèmic, investigador i/o professional, així com, estudiants) atenent als Criteris i Directrius per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Espai Europeu d'Educació Superior (ESG) i principis per a la selecció d'avaluadors europeus que inclouen criteris d'independència, integritat, objectivitat i absència de conflicte d'interessos.

L'AQUIB té oberta la inclusió de nous avaluadors, tant nacionals com a internacionals, amb o sense experiència prèvia en avaluació, i cerca permanentment augmentar la seva base de dades de diferents àrees:

 • Personal acadèmic amb experiència docent, investigadora i/o de gestió.
 • Estudiants en actiu d'últims cursos de títol de grau, màster o doctorat de totes les disciplines (o que hagin finalitzat els seus estudis en els 2 darrers cursos acadèmics).
 • Professionals amb trajectòria destacada en el sector de la branca de coneixement objecte d'avaluació.


L'AQUIB abona honoraris pel treball realitzat per les persones col·laboradores i les despeses de desplaçament si es requereixen reunions presencials. Els criteris i procediments de selecció d'avaluadors es troben inclosos en el document "Procediment de selecció d'avaluadors de l'AQUIB"

L'AQUIB revisa totes les candidatures rebudes i valora el compliment dels requisits assenyalats per als processos d'avaluació de la qualitat de l'educació i l'avaluació de la R+D+I, basant-se en els estàndards ESG, per a la seva inclusió en el Banc d'Avaluació. Aquest procés roman obert tot l'any.

El nostre compromís amb la qualitat i amb els estàndards de l'avaluació ens obliguen a compartir amb els nostres col·laboradors l'acceptació del nostre Codi Ètic.

Experts acadèmics docents i/o investigadors

 • Professionals docents universitaris i/o investigadors científics que disposin d'un mínim de 2 quinquennis i 2 sexennis o equivalents nacionals o internacionals.
 • No trobar-se vinculats professionalment al Sistema Universitari i de Recerca de les Illes Balears.
 • Es valorarà positivament el coneixement de processos d'assegurament de la qualitat i de l'ecosistema d'avaluació de la R+D+I.

Estudiants 

 • No estudiar o haver cursat estudis dins del Sistema Universitari de les Illes Balears.
 • Es valorarà positivament el coneixement de processos d'assegurament de la qualitat.

Experts en qualitat universitària

 • No trobar-se vinculats professionalment al Sistema Universitari i de Recerca de les Illes Balears.
 • Coneixements en la implantació de sistemes d'assegurament de la qualitat en l'educació superior.
 • Es valorarà positivament l'experiència en l'avaluació del seguiment o l'acreditació institucional.

L'AQUIB procura la millora contínua dels seus processos i encàrrecs, amb la qual cosa requerim a persones avaluadores col·laboració per a les següents àrees:

 • Seguiment i Renovació de l'Acreditació d'ensenyaments universitaris oficials
 • Avaluació de la R+D+I
 • Acreditació de Professorat


Totes aquelles persones interessades poden enviar la seva sol·licitud al següent correu electrònic: info@aquib.es, adjuntant el nostre model breu de currículum (CV o CV estudiant).

Per a qualsevol dubte o consulta pot contactar amb nosaltres a través de la mateixa adreça de correu electrònic: info@aquib.es.

Banner Actividades
Banner Final