ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Docentia

Docentia

A inicis de 2007 ANECA, en col·laboració amb les Agències d'Avaluació Autonòmiques, va posar en marxa el Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat Universitari (DOCENTIA) a fi d'atendre les demandes de les universitats i a la necessitat del sistema educatiu de disposar de mecanismes propis per a valorar la qualitat de l'activitat docent del seu professorat, per a afavorir la millora d'aquesta activitat i el seu reconeixement.

En el marc de les recomanacions per a la Garantia de Qualitat en les institucions d'educació superior (ESG) elaborades per la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), es troba la Garantia de Qualitat del Personal Docent (ESG 1.4). Aquesta recomanació estableix que les institucions han de garantir que el seu personal docent està qualificat i les seves competències per a la docència són adequades. De la mateixa manera, també s'han tingut en compte els estàndards establerts per The Joint Commite of Standards for Educational Evaluation en el document The Personnel Evaluation Standards.

Al gener de 2007 l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i d'Acreditació (ANECA) i l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) van signar un conveni de col·laboració per a la posada en marxa del Programa DOCENTIA (Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent). Al febrer de 2022 s'ha signat una renovació del conveni que dona continuïtat a l'anterior.

 • Desenvolupament del programa

  Objectiu

  L'objectiu del programa DOCENTIA és ajudar a les universitats en el disseny de mecanismes propis per a gestionar la qualitat de l'activitat docent del seu professorat, afavorint el seu desenvolupament i reconeixement.

  Fases del programa

  Fase I: DISSENY

  En aquesta fase, la universitat realitza el disseny del manual d'avaluació de l'activitat docent d'acord amb el model DOCENTIA i el remet a l'Agència per a la seva avaluació.

  Fase II: AVALUACIÓ EXTERNA DELS DISSENYS

  El model remès a l'Agència és avaluat per una comissió externa. Aquesta fase té per objecte reconèixer el compliment de les especificacions i criteris del model DOCENTIA.

  Fase III: SEGUIMENT DE LA IMPLANTACIÓ

  Les universitats els dissenys de les quals han estat avaluats positivament inicien la implantació i envien un informe anual a l'Agència.

  Fase IV: CERTIFICACIÓ I SEGUIMENT DE LA CERTIFICACIÓ

  Una vegada implantat el disseny al complet i superada la fase de seguiment favorablement, les universitats podran optar a la certificació dels seus procediments d'avaluació.

  Una vegada certificada la implantació, la universitat haurà d'enviar un informe anual de seguiment de la certificació

   

  Desenvolupament de les avaluacions

  Les universitats de les Illes Balears elaboraran el seu model i procediment d'avaluació de l'activitat docent del seu professorat, basat en el model del programa DOCENTIA. Aquest model s'enviarà a l’AQUIB que l'avaluarà en les diferents fases previstes pel programa: avaluació del model, seguiment de la seva implantació i certificació de la implantació del model d'avaluació.

  L'avaluació que realitzi l’AQUIB en les diferents fases del programa DOCENTIA es duu a terme seguint la seva pròpia guia i serà realitzada per una comissió externa d'avaluació triada d'una base de dades conjunta amb ANECA. Aquestes persones hauran rebut formació per part de ANECA i AQUIB en coordinació amb les altres agències espanyoles.

 • Documentació del programa
 • Òrgans d'avaluació

  En el marc del conveni entre AQUIB i ANECA, els òrgans d'avaluació d’ANECA (Comissió d'avaluació del Disseny, Seguiment i Certificació dels models del Programa DOCENTIA i la Comissió per a l'avaluació dels programes AUDIT i DOCENTIA) seran els encarregats d'avaluar el model enviat a l’AQUIB per la Universitat.

  La composició de les comissions es pot consultar en el següent enllaç, a l'apartat de "Personas evaluadoras por comisiones":

  Òrgans d'avaluació del programa DOCENTIA (ANECA)

 • Institucions acreditades

  El registre nacional d'universitats certificades en el marc del programa DOCENTIA és gestionat per ANECA. Es pot consultar en el següent enllaç:

  Registre d'Universitats certificades (programa DOCENTIA)

 • Resultats
Banner Actividades
Banner Final