ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Inserció laboral

Les transformacions i necessitats del nostre futur tenen una especial rellevància per al sistema universitari de les Illes Balears. La prospectiva del camp de l'educació superior és una tasca essencial per a l'AQUIB: permet progressar i anticipar les situacions dels agents implicats amb l'objectiu de la millora contínua per a aconseguir la major capacitat d'innovació, desenvolupament i promoció del talent.

L'AQUIB disposa de la capacitat per a la realització, assessoria i suport d'estudis i treballs de prospectiva en l'educació superior. Els requeriments futurs de l'educació superior sobre coneixements, ocupabilitat, formació contínua i requeriments socials i econòmics ens obliguen a pensar i realitzar estudis qualitatius i quantitatius que permetin sostenir polítiques públiques i iniciatives privades al servei de la societat.

Les análisis temàtiques elaborades per l'AQUIB segueixen el Protocol per l'elaboració d'anàlisis temàtiques aprovat per la Comissió Assessora el 15 de desembre de 2023.

AQUIB en col·laboració amb diferents grups d'interès està treballant en la realització d'un estudi d'Inserció Laboral dels alumnes Egressats a les Illes Balears.

Encara que existeixen interessants i importants treballs de caràcter quantitatiu com el realitzat per Ibestat, es fa necessari un treball de llarg abast amb caràcter quantitatiu que proveeixi de claus addicionals per a la presa de decisions basades en l'evidència.

Banner Actividades
Banner Final