ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Inserció laboral

Les transformacions i necessitats del nostre futur tenen una especial rellevància per al sistema universitari de les Illes Balears. La prospectiva del camp de l'educació superior és una tasca essencial per a l'AQUIB: permet progressar i anticipar les situacions dels agents implicats amb l'objectiu de la millora contínua per a aconseguir la major capacitat d'innovació, desenvolupament i promoció del talent.

L'AQUIB disposa de la capacitat per a la realització, assessoria i suport d'estudis i treballs de prospectiva en l'educació superior. Els requeriments futurs de l'educació superior sobre coneixements, ocupabilitat, formació contínua i requeriments socials i econòmics ens obliguen a pensar i realitzar estudis qualitatius i quantitatius que permetin sostenir polítiques públiques i iniciatives privades al servei de la societat.

AQUIB en col·laboració amb diferents grups d'interès està treballant en la realització d'un estudi d'Inserció Laboral dels alumnes Egressats a les Illes Balears.

Encara que existeixen interessants i importants treballs de caràcter quantitatiu com el realitzat per Ibestat, es fa necessari un treball de llarg abast amb caràcter quantitatiu que proveeixi de claus addicionals per a la presa de decisions basades en l'evidència.

Banner Actividades
Banner Final