ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Polítiques de privacitat

ÚLTIMA MODIFICACIÓ: 15/12/2022


La Política de Privacitat forma part de les Condicions Generals que regeixen la Pàgina Web www.aquib.es juntament amb la Política de Cookies i l'Avís Legal.

L’AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (AQUIB) es reserva el dret a modificar o adaptar la present Política de Privacitat en tot moment. Per tant, li recomanem que revisi la mateixa cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web. En el cas que usuari s'hagi registrat en la pàgina web i accedeixi al seu compte o perfil, en accedir a aquesta, se l'informarà en el cas que hi hagi hagut modificacions substancials en relació amb el tractament de les seves dades personals.

L'AQUIB publica el Registre d'activitats de tractament (2022)


Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

Les dades que es recullin o ens facilitis voluntàriament per mitjà de la Pàgina Web, ja sigui per la navegació en aquesta, així com tots aquells que ens puguis facilitar en els formularis de contacte, via email o per telèfon, seran recaptats i tractats pel Responsable del Tractament, les dades del qual s'indiquen a continuació:

AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (AQUIB)

CIF: Q0700449B

Domicili: C/ Isaac Newton, Edifici Naorte A, planta baixa, local 5, ParcBit, 07121 Palma de Mallorca

ESTATUTS

Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2002 pel qual s'aprova la creació del consorci de l’AQUIB i els seus estatuts.

Acord del Consell de Govern, de 22 d'abril de 2005, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de l’AQUIB.

Contacte de l’AQUIB per la protecció de les teves dades personals:

C/ Isaac Newton, Edifici Naorte A, planta baixa, local 5, ParcBit, 07121 Palma de Mallorca

Telèfon: 971 72 05 24

Mail: lopd@aquib.es

Si, per qualsevol motiu, vols posar-te en contacte amb nosaltres per qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les seves dades personals o privacitat (amb el nostre Delegat de Protecció de Dades), pots fer-ho a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Quines dades recopilem a través de la pàgina web?

Pel simple fet de navegar en la Pàgina Web, l’AQUIB recopilarà informació referent a:

 1. Direcció IP.
 2. Versió del navegador.
 3. Sistema operatiu.
 4. Duració de la visita o navegació per la Pàgina web.

La informació que nosaltres manegem, no estarà relacionada amb un usuari concret i s'emmagatzemarà en les nostres bases de dades, amb la finalitat de realitzar anàlisis estadístiques, millores en la Pàgina Web, sobre els nostres productes i/o serveis i ens ajudarà a millorar la nostra estratègia comercial. Les dades no seran comunicats a tercers.

Registre de l’usuari en la pàgina web/ Enviament de formularis

En el cas que per a accedir a determinats serveis, calgués que l'usuari empleni un formulari, se sol·licitarien una sèrie de dades personals. Les dades serien necessàries i obligatòries per a dur a terme tal registre. En el cas de no facilitar tals camps, no es duria a terme el registre.

En aquest cas, les dades de navegació, s'associaran als de registre de l'usuari, identificant al mateix usuari concret que navega per la Pàgina Web. D'aquesta manera, es podrà personalitzar l'oferta de productes i/o serveis que, al nostre criteri, més s'ajusti a l'usuari.

Les dades de registre de cada usuari s'incorporarien a les bases de dades de l’AQUIB, juntament amb l'historial d'operacions realitzades per aquest, i s'emmagatzemaran en les mateixes mentre no s'elimini el compte de l'usuari registrat. Una vegada eliminat tal compte, aquesta informació serà apartada de les nostres bases de dades, mantenint apartades durant 10 anys aquelles dades relatives a les transaccions realitzades, sense que s'accedeixin o alterin les mateixes, amb la finalitat de donar compliment als terminis legalment vigents. Les dades que no es trobin vinculades a les transaccions realitzades es mantindran tret que es retiri el consentiment, i en aquest cas seran eliminades immediatament (sempre tenint en compte els terminis legals).

La base legal per al tractament de les teves dades personals és l'execució d'un contracte entre les parts.

En relació amb la remissió de comunicacions i promocions per via electrònica i la resposta a les sol·licituds d'informació, la legitimació del tractament és el consentiment de l'usuari, les finalitats del tractament seran les següents:

 1. Gestionar el teu accés a la pàgina web.
 2. Gestionar els serveis posats a la teva disposició a través de la Pàgina Web.
 3. Mantenir-te informat de la tramitació i estat de les seves sol·licituds.
 4. Respondre a la teva sol·licitud d'informació.
 5. Gestionar totes les utilitats i/o serveis que ofereix la plataforma a l'usuari.

Així, t'informem que podràs rebre comunicacions via email i/o en el teu telèfon, amb la finalitat d'informar-te de possibles incidències, errors, problemes i/o estat de les teves sol·licituds.

Per a l'enviament de comunicacions, se sol·licitaria el consentiment exprés de l'usuari a l'hora de realitzar el registre. Referent a això, l'usuari podria revocar el consentiment prestat, dirigint-se a l’AQUIB, fent ús dels mitjans indicats anteriorment. En qualsevol cas, en cada comunicació, se li donarà la possibilitat de donar-se de baixa en la recepció d'aquestes, ja sigui per mitjà d'un link i/o adreça de correu electrònic.


La informació d'interès per a cada col·lectiu es detalla a continuació


CONTACTES DE LA WEB O DEL CORREU ELECTRÒNIC

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

 1. Contestar a les teves consultes, sol·licituds o peticions.
 2. Gestionar el servei sol·licitat, contestar la teva sol·licitud, o tramitar la teva petició.
 3. Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 4. Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.

Quina és la legitimitat pel tractament de les teves dades?

L'acceptació i consentiment de l'interessat: En aquells casos on per a realitzar una sol·licitud sigui necessari emplenar un formulari i fer un "clic" en el botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

Tots els nostres formularis compten amb una casella de verificació o casella de selecció amb la següent fórmula, per a poder enviar la informació: “□ He llegit i accepto la Política de privacitat.”

USUARIS AQUIB

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

 1. Informació per qualsevol mitjà, fins i tot electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 2. Informació per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
 3. Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 4. Realitzar les transaccions que corresponguin.
 5. Qualsevol altra gestió que sigui necessària per a la correcta prestació del servei.

Quina és la legitimitat pel tractament de les teves dades?

La base legal és el teu consentiment, l'execució d’un contracte i les obligacions legals preceptives.

PROVEÏDORS

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

 1. Informació per mitjans electrònics, que versin sobre la teva sol·licitud.
 2. Informació comercial o d'esdeveniments per mitjans electrònics, sempre que existeixi autorització expressa.
 3. Gestionar els serveis administratius, de comunicacions i de logística realitzats pel Responsable.
 4. Facturació.
 5. Realitzar les transaccions que corresponguin.
 6. Facturació i declaració dels impostos oportuns.
 7. Gestions de control i recobrament.

Quina és la legitimitat pel tractament de les teves dades?

La base legal és l'acceptació d'una relació contractual, o en defecte d'això el teu consentiment en contactar amb nosaltres o oferir-nos els seus productes per alguna via.

DEMANDANTS D’OCUPACIÓ

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

 1. Organització de processos de selecció per a la contractació d'empleats.
 2. Citar-te per a entrevistes de treball i avaluar la teva candidatura.
 3. Si ens has donat el teu consentiment, li ho podrem cedir a entitats col·laboradores o afins, amb l'únic objectiu d'ajudar-te a trobar ocupació.

Quina és la legitimitat pel tractament de les teves dades?

La base legal és el teu consentiment inequívoc, en lliurar-nos el teu CV i rebre i signar informació relativa als tractaments que efectuarem.

Durant quant de temps mantindrem les teves dades personals?

El currículum serà emmagatzemat durant el termini d'un any, després del qual, en el cas de no haver-nos posats en contacte amb tu, serà eliminat.

RRHH

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

 1. Gestió de la relació laboral i de l'expedient del treballador.
 2. Realitzar tots aquells tràmits administratius, fiscals i comptables necessaris per a complir amb els nostres compromisos contractuals, obligacions en matèria de normativa laboral, Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, fiscal i comptable.
 3. Gestió de pagament de nòmines mitjançant entitat financera.
 4. Control horari a través del sistema de control d'accés mitjançant emprenta/targeta (si es dona el cas).
 5. Gestió de les assegurances col·lectives / pla de pensions de l'entitat.
 6. Realitzar actuacions formatives tant de formació bonificada com no bonificada.

Quina és la legitimitat pel tractament de les teves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució del seu contracte laboral. El compliment de les obligacions legals pertinents. El consentiment de l'interessat.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Incloem dades personals de terceres persones?

No, com a norma general només tractem les dades que ens faciliten els titulars. Si ens aportes dades de tercers, deuràs amb caràcter previ, informar i sol·licitar el seu consentiment a aquestes persones, o en cas contrari ens eximeixes de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

I dades de menors?

No tractem dades de menors de 14 anys, per tant, no ens els facilitis si no tens aquesta edat. En qualsevol cas, els serveis que ofereix l’AQUIB estan destinats a persones majors de 18 anys.

Realitzarem comunicacions per mitjans electrònics?

Només es realitzaran per a gestionar la teva sol·licitud, si és un dels mitjans de contacte que ens has facilitat.

Si realitzem comunicacions comercials hauran estat prèvia i expressament autoritzades per tu.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Hem adoptat un nivell òptim de protecció de les dades personals que manegem, i hem instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a la nostra disposició, segons l'estat de la tecnologia, per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals.

En quina mesura s’automatitzarà la presa de decisions?

L’AQUIB no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb l'usuari. En cas que usem aquests processos en un cas particular, et mantindrem informat i et comunicarem els teus drets referent a això si així ho prescriu la llei.

S’elaboraran perfils?

A l’AQUIB no es prendran decisions automatitzades basades en perfils.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

A l’AQUIB.

Les teves dades poden ser cedides a terceres entitats col·laboradores i Administracions, per a la correcta prestació dels nostres serveis. I en qualsevol cas, si existeix obligació legal.

En el cas que ens hagis donat el teu consentiment per al tractament del teu nom i imatges i altres informacions, relacionades amb l'activitat de l’AQUIB, es divulgaran en la pàgina web.

Transferències internacionals

En cas de ser necessària la realització de transferències internacionals de dades per part de l’AQUIB, només es realitzaran a entitats sota l'habilitació de l'acord EUA-Unió Europea Privacy Shield a entitats que hagin demostrat que compleixen amb el nivell de protecció i garanties d'acord amb els paràmetres i exigències previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, com el Reglament Europeu, o quan existeixi un habilitació legal per a realitzar la transferència internacional.

Quins drets tens?

 1. A saber si estem tractant les teves dades o no.
 2. A accedir a les teves dades personals.
 3. A sol·licitar la rectificació de les teves dades si són inexactes.
 4. A sol·licitar la supressió de les teves dades si ja no són necessàries per als fins per als quals van ser recollides o si ens retires el consentiment atorgat.
 5. A sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en alguns supòsits, i en aquest cas només les conservarem d'acord amb la normativa vigent.
 6. A portar les teves dades, que et seran facilitades en un format estructurat, d'ús comú o lectura mecànica. Si ho prefereixes, les hi podem enviar al nou responsable que ens designis. Només és vàlid en determinats suposats.
 7. A presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si creus que no t'hem atès correctament.
 8. A revocar el consentiment per a qualsevol tractament per al qual hagis consentit, en qualsevol moment.

Si modifiques alguna dada, t'agraïm que ens el comuniquis per a mantenir-les actualitzades.

Vols un formulari per exercir els teus drets?

Tenim formularis per a l'exercici dels teus drets; demana'ns-els per email o si ho prefereixes, pots usar els elaborats per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o tercers.

Aquests formularis han d'anar signats electrònicament o ser acompanyats de fotocòpia del DNI.

Si et representa algú, has d'adjuntar-nos còpia del seu DNI, o que el signi amb la seva signatura electrònica.

Els formularis poden ser presentats presencialment, enviats per carta o per mail en l'adreça del Responsable a l'inici d'aquest text.

Tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el cas que consideris que no s'ha atès convenientment la sol·licitud dels teus drets.

El termini màxim per a resoldre per l’AQUIB, és d'un mes, a comptar des de l'efectiva recepció de la teva sol·licitud per part nostra.

Tens dret a revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals l'has atorgat.

Tractem cookies?

Si usem un altre tipus de cookies que no siguin les necessàries, podràs consultar la política de cookies en l'enllaç corresponent des de l'inici de la nostra web.

Durant quant de temps mantindrem les teves dades personals?

Les dades personals seran mantingudes mentre segueixis vinculat amb nosaltres.

Una vegada et desvinculis, les dades personals tractades en cada finalitat es mantindran durant els terminis legalment previstos, inclòs el termini en el qual un jutge o tribunal les pugui requerir atenent el termini de prescripció d'accions judicials.

Les dades tractades es mantindran en tant no expirin els terminis legals al·ludits anteriorment, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l'interessat sol·liciti la seva supressió o arrebossat el consentiment atorgat.