ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Avís legal

 1. Identificació i contacte del propietari de la web.

  www.aquib.es (en endavant la web), és propietat de l’AGÈNCIA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA DE LES ILLES BALEARS (AQUIB), (en endavant el Titular) amb domicili a C/ Isaac Newton, ParctBit, Edifici Naorte A, planta baixa local 5, 07121, Palma de Mallorca, amb CIF Q0700449B, telèfon (+34) 971 72 05 24y correu electrònic lopd@aquib.es

  Altres dades del propietari:

  ESTATUTS:

  • Acord del Consell de Govern, de 22 d'abril de 2005, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de l’AQUIB.

  • Llei 02/2003, de 20 de març, d'organització institucional del sistema universitari de les Illes Balears.

  • Acord del Consell de Govern, de 22 d'abril de 2005, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de l’AQUIB.

 2. Àmbit d’aplicació.

  La navegació pel lloc web del Titular implica assumir la condició d'usuari i l'acceptació absoluta del manifestat en aquest Avís Legal.

 3. Edat.

  En la nostra web no tractem dades de menors de catorze anys

 4. Propietat intel·lectual o industrial.

  Els continguts de la Web, per exemple textos, imatges, gràfics o codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

  Tals continguts no podran ser, per exemple, reproduïts o transformats sense el permís previ i explícit del Titular. Els usuaris poden accedir als continguts i realitzar còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s'instal·lin en servidors en xarxa, ni siguin objecte de cap mena d'explotació.

 5. Normes comuns d’ús de la web.

  L'usuari es compromet a fer un ús de la Web d'acord amb les següents normes:

  • No publicarà comunicacions comercials a través del lloc web.

  • No recopilarà contingut o informació d’altres usuaris.

  • No carregarà virus ni codi malintencionat de cap tipus.

  • No sol·licitarà informació d'inici de sessió ni accedirà a un compte pertanyent a un altre usuari.

  • No realitzarà actes il·lícits, enganyosos, malintencionats o discriminatoris en el lloc web, d'acord amb aquestes condicions i a l'ordenament jurídic espanyol.

  • En general, no realitzarà actes que suposin danys o lesions dels drets de tercers

   El Titular podrà eliminar qualsevol contingut o suspendre el servei si, segons el seu propi criteri, incompleix qualsevol de les normes i obligacions descrites en aquest Avís Legal.

   Per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquestes normes pot contactar-nos via email.

 6. Enllaços i limitació de responsabilitat.

  L'establiment d'un enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre el Titular i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un enllaç, prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al Titular. En tot cas, l'enllaç únicament permetrà l'accés a la pàgina d'inici del nostre lloc web. Així mateix, haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Titular, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic.

  El Titular no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base d'aquests. El contingut de la Web és de caràcter general i merament informatiu.

  El Titular no assumirà responsabilitat pel contingut o funcionament de webs de tercers als quals l'usuari del lloc web pugui accedir mitjançant qualsevol tipus d'enllaç.

  El Titular declina qualsevol responsabilitat, fins on permeti l'ordenament jurídic, pels danys i perjudicis derivats de la presència de virus, de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat, a l'honor, a la intimitat o sobre publicitat il·lícita.

  Si algun usuari o tercer considera que en la Web s'està cometent algun il·lícit de qualsevol tipus, ha de remetre una comunicació al Titular a l'adreça d'email que apareix en les nostres dades identificatives. Haurà d'identificar-se degudament, especificant els fets que denúncia.

 7. Privacitat.

  Si en la Web es recaptessin dades personals, el Titular serà responsable dels mateixos i els tractarà amb absoluta confidencialitat i seguretat. Podrà trobar més informació en la nostra política de privacitat i cookies.

 8. Modificacions

  El Titular es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús d'aquest, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 9. Legislació aplicable, solució de qüestions controvertides y fòrum competent.

L'ús de la Web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la Web, serà sotmès a la jurisdicció no exclusiva dels Jutjats i Tribunals del municipi on radica el domicili social del Titular.