ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Avaluació externa de la qualitat universitària a Espanya

Les transformacions i futures necessitats són d'especial rellevància en el sistema universitari de les Illes Balears. La prospectiva del camp de l'educació superior és una tasca essencial per a l'AQUIB, ja que permet progressar i anticipar les situacions dels agents implicats en l'objectiu de la millora contínua. D'aquesta manera, es pretén aconseguir una capacitat major d'innovació, desenvolupament i promoció del talent.

L'AQUIB disposa de la capacitat per a la realització, assessoria i suport d'estudis i treballs de prospectiva en l'educació superior. Els requisits futurs de l'educació superior sobre coneixements, ocupabilitat, formació contínua i requisits socials i econòmics ens obliguen a pensar i realitzar estudis qualitatius i quantitatius que permetin sostenir polítiques públiques i iniciatives privades al servei de la societat.

Les anàlisis temàtiques elaborades per l'AQUIB segueixen el Protocol per elaborar anàlisis temàtiques, aprovat per la Comissió Assessora el 15 de desembre de 2023.

AQUIB participa en l'Informe sobre l'estat de l'avaluació externa de la qualitat en les universitats espanyoles al costat de la resta d'agències de qualitat universitàries d'Espanya a través de la xarxa REACU.

Aquest informe és un esforç conjunt de col·laboració interinstitucional, que, amb un caràcter generalment anual es ve escometent des de 2008. Aquests informes manifesten el nostre compromís amb la transparència i la responsabilitat social i comunitària, i tenen especial interès per a diferents grups d'interès així com per a ciutadania en general, en proveir d'informació contrastada i comparada de la gestió de la qualitat externa realitzada per les diferents agències de qualitat universitària espanyoles.

        

Banner Actividades
Banner Final