ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator
arriba

Acreditació del professorat contractat

L'objectiu del programa d'avaluació del professorat universitari és millorar la qualitat de la docència i la recerca per garantir el mèrit i la capacitat en la selecció i l'accés a les diferents figures de personal docent i investigador (PDI) de les universitats.

La Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, exigeix una avaluació positiva prèvia de l'activitat dels doctors perquè les universitats públiques els puguin contractar com a Professors Permanents Laborals (PPL). Aquest programa es dedica a avaluar per a l'acreditació del PDI que sol·liciti accedir a aquestes places en el sistema universitari de les Illes Balears.

En aquest context, l'AQUIB, com a òrgan d'avaluació extern del sistema universitari balear, va desenvolupar entre 2004 i 2023 un programa per garantir la idoneïtat d'aquells que volien accedir a les figures contractuals laborals de Professor Ajudant Doctor (PAD) i Professor Contractat Doctor (PCD) contemplades en l'anterior llei universitària. Actualment, l'AQUIB elabora criteris nous i figures d'avaluació de PPL. D'aquesta manera, cerca garantir l'acreditació de la qualitat i millorar l'activitat docent i investigadora.

 1. Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.
 2. Decret 16/2024, de 3 de maig, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador laboral de la UIB i pel qual es modifica el Decret 178/2003, de 31 d’octubre, pel qual es regula el procediment per obtenir l’avaluació i l’acreditació de l’AQUIB.
 3. Acord 2/2009, del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, pel qual es publiquen els comitès d'avaluació que han d'avaluar i emetre els informes específics a l'efecte de la contractació del personal docent i investigador per la Universitat de les Illes Balears.
 4. Acord 3/2022 del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, pel qual es fa pública la composició dels comitès d'avaluació que han d'elaborar les avaluacions i els informes previs a la contractació del personal docent i investigador per part de la Universitat de les Illes Balears (BOIB Núm. 100, 2 d'agost de2022)

En revisió.

Informació important després de la publicació de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març

Donada la situació després de la publicació i efecte de la Llei orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, les figures de professor ajudant doctor i professor contractat doctor no seran avaluades per l’AQUIB en interès de la seguretat jurídica de les persones sol·licitants, fins que la Comunitat Autònoma desenvolupi la normativa autonòmica pertinent.

Durant aquest temps, les persones sol·licitants poden dirigir-se a l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) https://www.aneca.es/


Comunicat AQUIB (professorat)

Les avaluacions les han de fer persones avaluadores independents, externes i expertes en el camp científic que correspongui a través de comitès d'avaluació que s'organitzen en camps científics amb les àrees de coneixement adscrites a cadascun. Els comitès d'avaluació per a la present convocatòria són:

En procés

 • 2022

  Sobre un total de 105 sol·licituds rebudes, un 70,48% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 59,05% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 67,74%

  Avaluació negativa: 32,26%

  Professor ajudant doctor - 40,95% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 74,42%

  Avaluació negativa: 25,58%

 • 2021

  Sobre un total de 101 sol·licituds rebudes, un 63,37% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 58,42% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 59,32%

  Avaluació negativa: 40,68%

  Professor ajudant doctor - 41,58% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

 • 2020-2016

  2020

  Sobre un total global de 112 sol·licituds avaluades, un 65,18% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 55,36% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 61,29%

  Avaluació negativa: 38,71%

  Professor ajudant doctor - 44,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,00%

  Avaluació negativa: 30,00%

  2019

  Sobre un total global de 100 sol·licituds avaluades, un 67% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 59,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 64,41%

  Avaluació negativa: 35,59%

  Professor ajudant doctor - 41,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 70,73%

  Avaluació negativa: 29,27%

  2018

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 68,89% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 53,33% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 68,75%

  Avaluació negativa: 31,25%

  Professor ajudant doctor - 46,67% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,05%

  Avaluació negativa: 30,95%

  2017

  Sobre un total global de 90 sol·licituds avaluades, un 55,21% va obtenir una avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 54,17%

  Avaluació negativa: 45,83%

  Professor ajudant doctor - 50,00% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 56,25%

  Avaluació negativa: 43,75%

  2016

  Sobre un total de 151 sol·licituds avaluades, un 69,54% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 52,98% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 67,50%

  Avaluació negativa: 32,50%

  Professor ajudant doctor - 47,02% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,83%

  Avaluació negativa: 28,17%

 • 2015-2011

  2015

  Sobre un total de 96 sol·licituds avaluades, un 65,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 57,29% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 58,18%

  Avaluació negativa: 41,82%

  Professor ajudant doctor - 42,71% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 75,61%

  Avaluació negativa: 24,39%

  2014

  Sobre un total de 45 sol·licituds rebudes, un 57,78% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 71,11% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,13%

  Avaluació negativa: 46,88%

  Professor ajudant doctor - 28,89% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 69,23%

  Avaluació negativa: 30,77%

  2013

  Sobre un total de 76 sol·licituds rebudes, un 77,63% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 60,53% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 71,74%

  Avaluació negativa: 28,26%

  Professor ajudant doctor - 39,47% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 86,67%

  Avaluació negativa: 13,33%

  2012

  Sobre un total de 103 sol·licituds rebudes, un 1,94% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,43% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 62,38% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 53,97%

  Avaluació negativa: 46,03%

  Professor ajudant doctor - 35,64% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 63,89%

  Avaluació negativa: 36,11%

  Professor col·laborador - 1,98% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 50,00%

  Informe desfavorable: 50,00%

  2011

  Sobre un total de 221 sol·licituds rebudes, un 6,33% no complien els requisits mínims per a ser avaluades. De les sol·licituds restants, un 57,07% va rebre avaluació positiva.

  Professor contractat doctor - 64,39% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 52,27%

  Avaluació negativa: 47,73%

  Professor ajudant doctor - 29,27% del total de sol·licituds avaluades

  Avaluació positiva: 66,67%

  Avaluació negativa: 33,33%

  Professor col·laborador - 6,34% del total de sol·licituds avaluades

  Informe favorable: 61,54%

  Informe desfavorable: 38,46%

Banner Actividades
Banner Final